top of page
  • Writer's pictureSteinar B. Christensen

KSIndeks er viktigste kåring for norsk kundeservice


Steffen Fidjeland hadde opprinnelig ideen om Kundeservicedagene, og sammen med Christer Gavelli og Tekna ble konferansen en realitet i 2015. Steffen og Christer mente Norge trengte en strategisk kundeservicekonferanse hvor foredragene, møteplassen og nettverksbyggingen var tilpasset kundeserviceledere. Konferansen ble en suksess fra dag 1.


- Fokus var naturligvis på det faglige, og spesielt utviklingen og trender knyttet til teknologi. Jeg har hele tiden vært nysgjerrig på hvordan ny teknologi kan understøtte kundeservice som et forretningsvåpen, der teknologi og mennesker må fungere hånd i hånd, forklarer Christer.


KSIndeks kåringen er høydepunktet under festmiddagen

Kundeservicedagene 10 og 11 mai er de niende i rekken. En referansegruppe har jobbet målrettet over flere måneder for å sette sammen et spennende program, der nye trender fra det store utland står sentralt. Konferansen er blitt den største kundeservicekonferansen i Norden.


Hvorfor mener du at KSIndeks er viktig?


- KSIndeks har hele veien vært en viktig del av konferansen. Det er alltid spennende å lære av de beste. KSIndeks gir oss svar på hvem er best innen de ulike bransjene, sier noe om hvilken reise vinnerne har hatt, hva de har fått til, og hva tankene bak utviklingen har vært. Dette er den viktigste undersøkelsen for hele kundeservice Norge.


- Selve utdelingen av KSIndeks prisene er også en viktig del av festmiddagen, der vi kan få rose og løfte frem de som virkelig har fått til noe unikt. KSIndeks utdelingen er med på å gi hele konferansen en profesjonell ramme, forteller Christer entusiastisk.


Hva er bra med KSIndeks?


Det er en stor undersøkelse, hvor mange tusen kunder blir spurt om de har vært i kontakt med et kundesenter de siste 14 dagene. Det er disse kundene som blir intervjuet. Vi får resultater på ulike bransjer, og kan se utviklingen på tvers av bransjer. Dette er svært oppdatert og nyttig innsikt både for bedriftene og bransjen totalt sett, understreker Christer.


Viktig for norsk kundeservice at KSIndeks videreføres

Hvor viktig er det at CustomerTrends viderefører KSIndeks?


- Det er veldig viktig å ha kontinuitet på en slik undersøkelse. Da kan vi se på resultater over tid, både innen bransjer men også for kundeservice Norge totalt sett. Så vi er veldig glade for at CustomerTrends viderefører KSIndeks, og der Kantar med samme metodikk står for datainnsamlingen. Veldig mange bedrifter har også gitt oss tilbakemelding på at de er glade for at denne kvalitetsundersøkelsen videreføres i regi av CustomerTrends. Så vi er spente på årets resultater, og hva vi kan lære av den siste utviklingen for bransjen, avslutter Christer Gavelli.

159 views0 comments

Comentários


bottom of page